Close

Kontakt

Kontaktné údaje

Big Green Egg Slovensko, s.r.o.
Zámostie 180
017 01 Považská Bystrica
Slovensko

Big Green Egg Centrum (WWOO, SKNIFE, LOOFTLIGHTER)
Zámostie 180
017 01 Považská Bystrica
Slovensko
Vedúci predaja: Milan Babinec, mobil: +421 907 778 391
Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 7:00 – 15:30
Sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Big Green Egg Slovensko, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Zámostie 180, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 31588930, DIČ: 2020466514, IČ DPH: SK2020466514
Reg. na OR pri OSTN odd. Sro, vl. 29875/R

Bankové spojenie
Peňažný ústav: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK96 1111 0000 0012 4118 4001
BIC (SWIFT): UNCRSKBX


Mapa

Close